KNK cung cấp dịch vụ vệ sinh làm sạch bụi, chất mài bóng, chất bẩn trên len kính camera, cảm biến camera (camera sensor), cuộn VCM camera, màn hình cảm ứng,…

Len Kính camera

Cảm biến camera (camera sensor)

Cuộn VCM camera

Màn hình cảm ứng