Dự Án Lắp Đặt Máy Rửa Khuôn In KED K-1800 Tại KCN VSIP II- Bình Dương

Dự Án Lắp Đặt Máy Rửa Khuôn In KED K-1800 Tại KCN VSIP II- Bình Dương

Machine ModelKED K-1800 – Pneumatic stencil cleaning.

Khách Hàng: KCN VSIP II- Bình Dương.

Ứng Dụng:Rửa Khuôn In, PCB in lỗi.


Bài viết liên quan