Dự Án Lắp Đặt Máy Rửa Khuôn In, Rửa PCB Tại Wistron KCN Đồng Văn

Dự Án Lắp Đặt Máy Rửa Khuôn In, Rửa PCB Tại Wistron KCN Đồng Văn

Machine ModelKED K-1800 – Pneumatic stencil cleaning.

KED K3200 – Water-based stencil cleaning

DI-500 – DI Water Generate machine

Khách Hàng: Wistron- KCN Đồng Văn

Ứng Dụng: Rửa Khuôn In. Rửa PCB In Lỗi.


Bài viết liên quan